Welkom bij zelfverdediging Sankyo-Do


Sankyo-Do is eigenlijk een zelfverdedigingssport die in 1992 is bedacht door Sensei O. Bok. Het is eigenlijk gebaseerd op Aikido, een Japanse vechtkunst ontwikkeld door de grote meester Morihei Ueshiba, ook bekend als O sensei. Het grappige is dat Sankyo-Do letterlijk "naar de top van je harmonie klimmen" betekent. Het draait allemaal om discipline en het verbeteren van je geest. Het is geen sport waarbij je tegen anderen wedijvert. Het is meer iets om jezelf te verbeteren, om beter te worden als mens. Het idee is eigenlijk om de aanval van je tegenstander over te nemen door hem uit balans te brengen, klemmen te gebruiken of druk uit te oefenen op bepaalde zenuwpunten. Zo kun je gebruikmaken van de kracht en snelheid van je tegenstander om hem te controleren of uit te schakelen.

Sankyo-Do is a self-defense sport conceived in 1992 by Sensei O. Bok. It is fundamentally based on Aikido, a Japanese martial art developed by the eminent master Morihei Ueshiba, also known as O sensei. Interestingly, Sankyo-Do literally translates to "climbing to the top of your harmony." It revolves around discipline and the enhancement of one's mind. Unlike competitive sports against others, it is more about self-improvement, striving to become a better individual. The core idea is to redirect the opponent's attack by disrupting their balance, applying joint locks, or exerting pressure on specific nerve points. This allows one to utilize the opponent's strength and speed to control or neutralize them.

Sensei O.Bok

Sensei O. Bok is geboren op 18 december 1968 in Boskoop. Na een moeilijke jeugd waarin hij vaak werd mishandeld, besloot Sensei zich te verdiepen in vechtsporten en zelfverdedigingsstijlen. Elke dag trok hij zich terug in zijn eigen dojo en trainde urenlang met vrienden die later zijn leerlingen werden. Hij verdiepte zich in Aikido, Ju-Jitsu, Judo en Tai Chi. Al snel besefte hij dat hij iets wilde creëren dat meer gericht was op straatzelfverdediging, waarbij de verdediger geen gebruik maakt van stoten en trappen, maar enkel werkt met balans, klemmen en zenuwtechnieken. Sensei was sterk overtuigd dat deze manier van verdedigen effectief is en binnen de grenzen van artikel 41 van het strafrecht valt. Dit houdt in dat zelfverdediging niet strafbaar is, wanneer het nodig is ter bescherming van eigen of andermans lijf, eerbaarheid of eigendom tegen onmiddellijke en wederrechtelijke aanranding. Deze sport kan door iedereen beoefend worden, zolang je maar geduld, doorzettingsvermogen en discipline hebt.

Sensei O. Bok was born on December 18, 1968, in Boskoop. Following a difficult childhood marked by frequent abuse, Sensei delved into martial arts and self-defense styles. He secluded himself in his personal dojo every day, training for hours with friends who later became his students. He immersed himself in Aikido, Ju-Jitsu, Judo, and Tai Chi. Soon, he realized his passion for creating a method focused more on street self-defense, where defenders rely on balance, joint locks, and nerve techniques rather than striking and kicking. Sensei strongly believed that this defensive method is effective and falls within the boundaries of Article 41 of the criminal law. This states that self-defense is not punishable when necessary to protect one's or another person's body, honor, or property against immediate and unlawful assault. This sport is open to anyone who possesses patience, perseverance, and discipline.

 

Morihei Ueshiba

Morihei Ueshiba is de uitvinder van Aikido. Hij wordt wereldwijd ook wel O’Sensei (= grote meester) genoemd.

Lees verder 続きを読む

Kisshomaru Ueshiba

Kisshomaru Ueshiba (27 juni 1921
– 4 januari 1999) – was een zoon
van de Morihei Ueshiba , oprichter van de

Lees verder 続きを読む

Moriteru Ueshiba

Moriteru Ueshiba is de kleinzoon van Morihei Ueshiba , de grondlegger van Aikido. Moriteru is momenteel de

Lees verder 続きを読む

Onze Dojo

Old look Dojo gebouwd op zolder om les te geven aan 6 leerlingen. Te vinden aan de Kaldenkerkerweg 113

Lees verder 続きを読む